ooievaars keren terug

Ooievaars keren terug naar het Zwin Natuur Park

In de eerste helft van februari schoot de activiteit van ooievaars in het Zwin Natuur Park ineens flink de hoogte in! Na enkele maanden van vrijwel volledige ooievaarsstilte in het Park, kunnen we weer genieten van ooievaars die her en der de nesten bevolken.

14-02-2019

Overwinteraars

Een populatie van 20-25 exemplaren bracht de winter door in de omgeving. In die groep overwinteraars zaten ook enkele geringde exemplaren die in het Zwin Natuur Park broeden.

De wintergasten kwamen de voorbije maanden maar zeer sporadisch naar het Zwin Natuur Park zelf. Ze zaten vrijwel steeds enkele kilometers landinwaarts in de polders. Af en toe kwamen ze ‘s avonds naar het Park. Dan gingen ze alleen of in koppel op hun nest van vorig jaar zitten. Na 10-15 minuten vertrokken ze meestal weer om elders de nacht te gaan doorbrengen. Heel af en toe bleven enkele ooievaars in het Park slapen, maar meestal vertrokken ze weer.

Terugkeer broedplaatsen

Behalve de overwinteraars, zijn er een aantal geringde ooievaars in het Zwin Natuur Park teruggekomen die heel de winter niet in de buurt gezien waren. Ze maakten geen deel uit van de groep lokale overwinteraars. Deze vogels hebben de winter elders doorgebracht, en zijn nu al teruggekeerd naar hun broedplaatsen. Een vroege terugkeer in februari is niet ongewoon voor ooievaars. Opmerkelijk: van de 11 geringde broedvogels die vorig jaar in het Park aanwezig waren, zijn er al 10 opnieuw waargenomen dit jaar. Sterker nog: ze zaten terug bij hun nest van vorig jaar, en – voor zover kon worden nagegaan – bij dezelfde partner als vorig jaar.

We noteerden in totaal al een 20-tal verschillende ooievaars in het Park, en er zijn al 13 nesten bezet. De ooievaars brengen al veel tijd op hun nesten door. Er wordt bij momenten al druk geklepperd, er zijn de eerste schuchtere paringen en er wordt af en toe al wat nestmateriaal verzameld. De volgende weken zullen die activiteiten in intensiteit toenemen. We hopen dit jaar op zijn minst het totaal van 14 broedkoppels uit 2018 te kunnen evenaren.