Inkomsten park

Waaraan worden de inkomsten van het Zwin Natuur Park besteed?

De inkomsten van het park gaan integraal terug naar het Zwin Natuur Park:

  • Onderhoud van het park en de vlakte
  • Onderhoud tentoonstelling
  • Vernieuwende elementen in het park (belevingselementen, telescopen, …)
  • Gidsenwerking
  • Ondersteuning educatie
  • Dierenverzorging (vogelvoeder, vleermuizenonderzoek, …)