Geschoold arbeider (m/v) technisch onderhoud

Het Zwin Natuur Park is op zoek naar een geschoold arbeider technisch onderhoud om ons technisch team te versterken!

Basisdoelstelling

Medewerking verlenen bij de voorbereiding, advisering en uitvoering van het provinciaal beleid met een gespecialiseerde vakkennis inzake de toegewezen beleidsmaterie.

Generieke resultaatgebieden

Instaan voor een optimale informatiedoorstroming

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Constructief deelnemen aan het werkoverleg
 • Rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken van de dossierbehandeling
 • Formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeter initiatieven die kunnen bijdragen tot een betere, klantgerichte dienstverlening
 • Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten,… die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te maken hebben
 • Interventieploegen waarmee raamcontracten lopen op de hoogte brengen van mankementen en hun hulp inroepen
 • Begeleiden van externe bedrijven bij onderhoud, herstellingen, keuringen

Adviseren van collega’s

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Fungeren als aanspreekpunt voor collega’s
 • Helpen van de collega’s bij het uitvoeren van (moeilijke) taken
 • Ingrijpen in de taakuitvoering bij tegenslag of moeilijkheden
 • Instaan voor het vlot verloop van vergaderingen en activiteiten: Zorgen voor nodige bekabeling, gevraagde technische voorzieningen (scherm, projector, enz.)

Uitvoeren van technische opdrachten binnen de technische expertise

Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en aanpassingswerken: voor wat meer gespecialiseerde voorzieningen betreft minstens tijdelijk in afwachting dat gespecialiseerde interventieploeg komt
 • De netheid in het park, de parking en de gebouwen verzekeren: afval inzamelen uit de vuilnisbakken en naar de nodige verzamelruimte transporteren
 • Kleine, niet-specialistische reparaties en eerste interventies op het vlak van schrijnwerk, schilderwerk, elektriciteit, sanitair, signalisatie in afwachting van of in de plaats van externe onderhoudsaannemers, zowel in bezoekerscentrum als hutten.Sporadisch groenonderhoud
 • Inschatten welke reparaties of onderhoud nodig zijn door gespecialiseerde firma’s.
 • Problematische voorzieningen tijdelijk afsluiten in afwachting van herstel
 • In goede staat houden van uitleenmateriaal ,eventueel herstellen of aanpassen.
 • Ontvangen van bestellingen en leveringen
 • Rapporteren over de stand van zaken aan alle betrokkenen

Respecteren van de voorziene veiligheidsmaatregelen

Dit omvat ondermeer volgende taken:

 • Dragen van de veiligheidskledij
 • Naleven van de veiligheidsvoorschriften
 • Rapporteren van onveilige situaties of inbreuken
 • Melden van defecten aan werkmateriaal

Specifieke resultaatgebieden

 • Verzekeren van ondersteunende taken : sporadisch toezicht houden en bezoekers geleiden op parking of in tentoonstelling
 • Polyvalent meewerken aan evenementen georganiseerd door het bezoekerscentrum

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een diploma of getuigschrift van een praktijkgerichte relevante technische opleiding of studierichting (TSO-BSO)
 • Je hebt 1 jaar relevante en aantoonbare werkervaring. 
 • Je kan zelfstandig werken en structuur brengen in eigen werk. 
 • Je kan kwaliteitsvol werken: feedback vragen, ingrijpen, zich mee verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit, andere werkwijzen uitproberen om de kwaliteit te verbeteren.
 • Je kan samenwerken in teamverband, afspraken naleven met leidinggevende en collega's, overleggen en afspraken maken om tot een gezamenlijk resultaat te komen, zich positief opstellen, energie en dynamiek in de groep brengen. 
 • Je bent flexibel: bereid om andere taken op te nemen, om extra inspanningen te leveren wanneer nodig, weerstand herkennen en hier gepast mee omgaan. Op praktische wijze of aanpak veranderen om het beoogde resultaat sneller te bereiken. 
 • Je bent klantgericht: inspelen op vragen van de klanten en regels en afspraken respecteren, zoeken naar oplossingen bij problemen, verantwoordelijkheid opnemen bij fouten of klachten, zoeken van kansen en inspelen op signalen van klanten om klantentevredenheid te verhogen. 
 • Je kan veilig werken: respecteren van procedures en veiligheidsvoorschriften, persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken, oog hebben voor de veiligheid van anderen, machines veilig gebruiken en enkel waarvoor ze bestemd zijn, onveilige situaties signaleren. 

Extra informatie

 • Telefonisch stand by zijn buiten de werkuren om vanop afstand aanwijzingen te geven. 
 • Occasioneel weekend- en avondwerk is mogelijk.

Ons aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
 • Een stimulerende verloning met een waaier een extralegale voordelen (vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer, fietsvergoeding, e.a.)

Selectieprocedure?