De Zwin-ooievaars - stand van zaken eind maart

Het broedseizoen van de Zwin-ooievaars is nu echt ingezet.

We vermoeden dat omstreeks 25 maart de eerste eieren gelegd zijn. Inmiddels doet het gedrag op verschillende nesten vermoeden dat er al eieren zijn. Dat is ongeveer een week vroeger dan vorig jaar. Temperatuur is een belangrijke sturende factuur voor de start van de eileg bij vogelsoorten die vroeg op het jaar beginnen broeden. Vorig jaar kenden we in maart lage temperaturen, waardoor de ooievaars toen pas in de eerste dagen van april tot eileg overgingen.

01-04-2019

13 nesten bezet

Het overgrote deel van de lokale broedvogels keerde in de loop van februari naar hun nesten terug. Inmiddels zijn 13 nesten bezet.
Dat is eentje minder dan vorig jaar. Hopelijk komt er nog minstens een koppel bij zodat we het totaal van 14 nesten uit 2018 tenminste kunnen evenaren. Er hangen nog enkele ooievaars rond die nog niet aan een nest gebonden zijn, dus de kans bestaat dat dit nog lukt.

Nestplatform afgebroken...

Dat er voorlopig nog een bezet nest ontbreekt, is in de eerste plaats te verklaren doordat afgelopen winter één van de nesten van vorig jaar naar beneden is gevallen. De dode boom waarop het nestplatform bevestigd was, knakte om.
Jammer, want vorig jaar vlogen op dat nest drie jonge ooievaars uit! De oudervogels van dat nest waren allebei individueel herkenbaar omdat ze geringd waren.
In februari keerde het koppel terug. Hoewel in het Zwin Natuur Park heel wat kunstnesten ter beschikking staan, trokken ze toch naar het nabijgelegen gehucht de Oosthoek om daar te trachten een nest te bouwen. Dat lukte niet, en ze keerden terug naar het Park.
Daar verjoegen ze een ander koppel van zijn nest en namen dat over!
Goed nieuws voor het koppel dat zijn nest verloren had, maar slecht nieuws voor dat andere koppel. Die laatste vogels worden wel nog gezien, maar voorlopig komen ze er niet toe om een nieuw nest in te nemen…

In de ruime omgeving van het Zwin zijn op het grondgebied van Knokke-Heist nog acht andere ooievaarskoppels gevestigd. Dat is even veel als in 2018.