Zwinduinen

Zwinbabbels

Date
Location
Zwin Natuur Park

Dit najaar staan er heel wat boeiende lezingen op het programma in het Zwin Natuur Park, de laatste staat nog gepland in december: 

Roofdieren in opmars: nieuwe context, nieuwe uitdagingen - Koen Van Den Berge

Zaterdag 9 december

Roofdieren zoals vossen en marterachtigen hebben altijd al in een speciale relatie tot de mens gestaan. Vanouds werden zij bejaagd en bestreden om reden van (al dan niet vermeende) schadelijkheid. De meeste soorten werden daardoor zeer zeldzaam of raakten zelfs helemaal uitgeroeid in Vlaanderen. Vandaag genieten diezelfde soorten een zekere vorm van bescherming, maar ondertussen rijzen alweer klachten over schade van o.m. vossen en steenmarters. Als klap op de vuurpijl kregen we er onlangs zelfs de wolf ook bij.

Vlaanderen neemt, als één van de dichtst bevolkte regio’s van Europa, inderdaad wel een specifieke plaats in ten aanzien van de ‘klassieke problemen’ die mensen met roofdieren kunnen ervaren. Het gaat daarbij vaak over geroofd (klein)vee, en in het geval van de steenmarter ook over verschillende andere klachten zoals schade in gebouwen en aan auto’s.

Jagers vrezen voor hun wild, natuurliefhebbers ervaren een waarneming van een roofdier dan weer als het summum van natuurbeleving. In dit verhaal zijn dus verschillende belangen en interesses aan de orde. Tijd om hier klaarheid rond te scheppen. Tegelijk kijken we ook even naar de situatie van enkele andere soorten zoals de bunzing, de boommarter, de otter en de wilde kat.

Koen Van Den Berge, als bioloog verbonden aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), doet al vele jaren onderzoek naar de roofdieren in Vlaanderen en komt zijn bevindingen toelichten. 

Wanneer Zaterdag 9 december van 14u tot 16u, er wordt halverwege een pauze voorzien
Spreker Koen Van Den Berge, bioloog INBO
Prijs
  • €12 online tot de dag voor je bezoek
  • €14 aan de kassa 
  • inbegrepen in een Zwinabonnement
Tickets Koop hier een ticket voor de Zwinbabbel.
Details
  • Alle lezingen gaan door in het Zwin Natuur Park 
  • Je kan het park voor/na de lezing vrij bezoeken
  • Parking is niet inbegrepen (€5)