natuurbeheerplan

Natuurbeheerplan

Op zaterdag 24 februari stellen we het natuurbeheerplan voor het provinciedomein aan jullie voor. Op de wandeling worden alle maatregelen verder uitgelegd. 

In 2006 besliste de Compagnie het Zoute om het Zwin te verkopen. Op 1 oktober 2006 kwam het vogelpark (18 ha) in handen van de Provincie West-Vlaanderen. Het natuurgebied, de Zwinvlakte, werd aangekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Overheid. Van 2014 tot 2016 werd het vogelpark omgevormd tot een natuurpark met bezoekerscentrum.

Voor de gebieden van ANB die het provinciedomein omringen (500 ha) bestaan er al goedgekeurde natuurbeheerplannen. Voor het provinciedomein ontbrak er een natuurbeheerplan. Naast de ecologische aspecten werden ook het samengaan met het groot bezoekersaantal, het vergroten van de belevingswaarde voor kinderen en het comfort voor minder mobiele bezoekers onderzocht.

Het beheerplan ligt ter inzage van 24 februari  t.e.m. 24 maart  2018 in het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park of kan vanaf 20 februari hier gedownload worden. 

De voornaamste maatregelen uit het beheerplan zijn: 

  • Er wordt  gestreefd naar een betere gezondheid van de Europese habitats door een gericht beheer (duingraslanden) of spontane processen (duinbos en duinvijvers).
  • In het westelijk bos worden geen vellingen voorzien. In de andere bossen worden om de 8 jaar beperkte kappingen uitgevoerd in functie van veiligheid.
  • Het maaien rond de vijvers zal pas gebeuren in oktober zodat bloemen, broedende vogels en de boomkikkers  geen schade ondervinden. Bij de maaibeurten wordt rekening gehouden met de bezoekuren zodat de bezoekers geen last hebben van de maaimachines.
  • De kapotte kunstnesten van de ooievaars worden vervangen zodat de populatie op peil blijft.
  • Om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens te vergroten wordt het westelijk gedeelte van het huttenparcours half verhard.
  • Langs het wandelpad worden drie belevingselementen voor kinderen voorzien. Spelenderwijs maken ze op die manier kennis met de natuur.
  • De mogelijke inplanting van een blotevoetenpad wordt onderzocht.

Bestel tickets voor de wandeling